Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: W ramach szkolenia oferuje się możliwość korzystania z komputera. Ośrodek przeprowadza egzaminy wewnętrzne.

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.